Skip to content

Onze projecten

5F_Asset 3

Vertrouwen winnen...

We houden van de uitdaging om de Belgische publieke sector te digitaliseren. We zijn er trots op dat we elke dag bijdragen tot de verbetering van het praktische leven van onze burgers via innoverende systemen en toepassingen.

Van de sector van de kinderopvang tot de hulp aan bejaarden, via mutualistische of beheersprojecten, wij combineren onze technische expertise met een concrete maatschappelijke rol.

Samen met u innoveren we stap voor stap… met behoud van evenwicht. Dat doen we door de meest complexe projecten op te delen in modules die gemakkelijk toepasbaar, robuust en eenvoudig te beheren zijn.

We vinden het wiel niet opnieuw uit… we zorgen ervoor dat het draait

5F_Asset 3
5F_Asset 5

...door concrete projecten:

De overdracht van bevoegdheden in het kader van de 6e staatshervorming heeft geleid tot nieuwe toepassingsbehoeften voor de regionale bevoegdheden. Dankzij onze expertise en ons gecontroleerd prijsbeleid hebben wij, samen met onze partner infra, een belangrijke aanbesteding in de wacht kunnen slepen. Het betreft de volledige oprichting van een schaalbaar platform. Verschillende Waalse entiteiten in staat zal stellen efficiënter samen te werken.

En toen het ONE (Belgische Dienst voor Geboorte en Kinderjaren) zijn groot moderniseringsplan lanceerde, was het meer op zoek naar een partner dan naar een leverancier. Een partner die hem kon ondersteunen bij het creëren van echte waarde voor al zijn gebruikers. Een partner die hem kon bijstaan in de pragmatische digitalisering van zijn bedrijfsafdeling.

We hebben dus samen een collaboratieve en agile aanpak opgezet door gedeelde transversale tools te implementeren. Alsook microservices en een state-of-the-art architectuur.

We hebben er ook voor gekozen om portalen te ontwikkelen die op de gebruikers zijn gericht in plaats van op de verschillende beroepen. We hebben ook om een gemeenschappelijk platform voor besluitvorming beslissen te creëren. We hebben dit alles gedaan gedreven door de obsessie voor kwaliteit die in ons DNA zit.

Een ander voorbeeld?

Wij transformeren ook de toepassing van een belangrijk Waals sociaal secretariaat waarvan het onderhoud titanisch was geworden. Door ze op te splitsen in niet-regressieve geïntegreerde modules, kunnen we een user centric plateforme bieden.

Deze aanpak laat een continue integratie van functionele modules toe, met geautomatiseerde tests en zonder dat de toepassing volledig moet worden herschreven. Elke geïmplementeerde module neemt zo deel aan de evolutie van een verouderde toepassing om een modern en wendbaar platform te creëren.