Skip to content

Onze projecten

5F_Asset 3

Vertrouwen opbouwen…

We zijn er trots op dat we ons steentje kunnen bijdragen aan de digitalisering van de Belgische overheidssector. Met innovatieve oplossingen hebben we het leven van onze medeburgers aanzienlijke vereenvoudigd: van kinderzorg tot ouderenhulp. We koppelen graag onze technische expertise aan een reële impact op de maatschappij.

Samen met u, willen we stap voor stap innoveren… zonder alles over boord te gooien. Ook de meest complexe projecten kunnen opgedeeld worden in modules die u snel resultaten geven en eenvoudig te onderhouden en uit te breiden zijn.

We vinden het wiel niet opnieuw uit, we laten het draaien!

5F_Asset 3
5F_Asset 5

... door concrete projecten:

De overdracht van bevoegdheden van de zesde staatshervorming heeft geleid tot nieuwe toepassingsbehoeften bij de regionale overheden. Dankzij onze expertise en ons gecontroleerd prijsbeleid, konden we samen met infrastructuurpartner een grote aanbesteding binnenhalen voor de ontwikkeling van een schaalbaar platform waarmee verschillende Waalse instanties effectiever kunnen samenwerken.

Toen ONE zijn grote moderniseringsplan lanceerde, was het op zoek naar een partner in plaats van een leverancier. Een partner die hem kan ondersteunen bij het creëren van echte meerwaarde en impact voor alle actoren. Een partner die kan helpen bij de pragmatische en niet dogmatische digitalisering van de zakelijke dienstverlening. Samen hebben we een aanpak uitgewerkt gebaseerd op flexibiliteit en samenwerking, ondersteund door een toonaangevende, modulaire architectuur. Centraal staat de introductie van verschillende gebruikersportalen die de verschillende activiteiten van ONE samenbrengen onder een uniforme, duidelijke gebruikerservaring. Een eenvoudig, gedeeld beslissingsplatform werd geïntroduceerd om de verschillende bedrijfstakken te coördineren. Onze obsessie voor kwaliteit is de rode draad en een integraal onderdeel van ons DNA.

Nog een voorbeeld? We staan ook in voor de evolutie van een uitgebreide, monolithische toepassing van een groot Waals sociaal secretariaat, waarvan het onderhoud een titanenwerk was geworden. We kiezen voor een stapsgewijze opsplitsing in geïntegreerde modules. Deze benadering maakt een continue integratie van functionele modules mogelijk met geautomatiseerde tests, zonder dat de applicatie volledig moet worden herschreven. Elke geïmplementeerde module neemt dus deel aan de evolutie van een verouderde applicatie naar een platform met moderne en flexibele architectuur